Till senaste kommentaren

Varför kan andra lopp i Sverige arrangeras, men inte era?

Varför kan inte loppen arrangeras med ett begränsat antal startplatser eller med annan bansträckning?


Kundservice Göteborgsvarvet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Varje lopp är unikt och har olika förutsättningar för att genomföras på ett tryggt sätt. Vad gäller Göteborgsvarvet är Göteborgs Friidrottsförbund bedömning, i samråd med sjukvården och smittskydd samt efter tät dialog med myndigheter i regionen, att beslutet om att ställa in våra lopp var nödvändigt. Detta baserat på nuvarande restriktioner, den ökade smittspridningen av covid-19 i regionen och med hänsyn till din och andra deltagares säkerhet och hälsa.

    Vi har under flera månader arbetat med olika alternativa scenarier för loppen, allt för att säkerställa ett möjligt genomförande. Att ställa in var det sista vi ville göra, men vi blev nödgade att göra det sett till den negativa utvecklingen av smittspridningen i regionen. Detta skedde i samråd med smittskyddet och sjukvården samt efter tät dialog med regionala myndigheter och övriga samverkansparter i Göteborg.
    Kundservice Göteborgsvarvet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.