Till senaste kommentaren

Är Göteborgsvarvet 2021 inställt?

Vad har beslutats och varför?

Vad gäller för de andra loppen?
Kundservice Göteborgsvarvet Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Göteborgsvarvet, Göteborgsvarvet Marathon och de övriga loppen i Varvetveckan 2021 ställs in. Under förberedelserna för loppen har vi haft en kontinuerlig och intensiv dialog med Folkhälsomyndigheten, Polisen och sjukvården där prognoserna för att genomföra loppen har varit goda, men baserat på nuvarande restriktioner samt den senaste tidens negativa utveckling av smittläget bedömer vi, efter samråd med berörda myndigheter, att beslutet att ställa in löparfesten är nödvändigt med hänsyn till din och andra deltagares säkerhet och hälsa. Vi som arrangör har ett samhällsansvar och kan inte arrangera Göteborgsvarvet om det inte finns möjlighet att anordna ett säkert evenemang.

    Samtliga lopp i september som arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund kommer att ställas in. Göteborgsvarvet Marathon, Trailvarvet, Stafettvarvet, Specialvarvet, Lilla Varvet och Minivarvet kommer således ställas in.


    Kundservice Göteborgsvarvet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.